Centrum Dydaktyki

O Centrum

Centrum Dydaktyki jest jednostką Uniwersytetu Otwartego UŚ, wspierającą pracowniczki i pracowników w rozwoju i wzbogacaniu dydaktycznej perspektywy. Naszym celem jest rozwijanie wysokiej kultury kształcenia poprzez wieloaspektowe wspieranie doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej. Centrum angażuje się w współpracę nad tworzeniem ścieżek rozwoju dydaktycznego dla nauczycieli akademickich o zróżnicowanym doświadczeniu w zakresie dydaktyki akademickiej. Koordynujemy również działania związane z aktywnością tutorów na terenie uczelni, obejmując realizację cykli tutorskich w ramach realizowanych projektów edukacyjnych.

Realizowane w Centrum Dydaktyki projekty edukacyjne oraz działania edukacyjne wyrastają z przekonania, że potrzebne jest redefiniowanie dydaktyki i podmiotowości osób studiujących oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich. Oferujemy szkolenia, warsztaty i dydaktyczny mentoring, promujemy dobre praktyki z zakresu kształcenia, tworzymy platformę wymiany myśli i doświadczeń, której przyświeca edukacyjna misja uniwersytetu i filozofia uczenia jako relacji.  Nasze działania mają na celu nie tylko podnoszenie jakości nauczania, ale również stwarzanie warunków do twórczego i skutecznego rozwoju społeczności akademickiej.

Zespół Centrum Dydaktyki