Ruszył nabór do II edycji Katowickiego Diamentu Edukacyjnego

Wystartował nabór do II edycji Katowickiego Diamentu Edukacyjnego

Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ryszard Koziołek zapraszają do zgłaszania kandydatur do otrzymania nagrody ,,Katowicki Diament Edukacyjny”

To szczególne wyróżnienie dedykowane jest uczennicom i uczniom katowickich szkół, mieszkającym w naszym Mieście, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce ale również, w dziedzinach w których przyznawane są nagrody tj. nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka oraz sport, swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a swoją twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirując innych do rozwoju. Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://uniwersytetotwarty.us.edu.pl/katowicki-diament-edukacyjny/

Zbiór zdjęć prezentujących galę wręczenia nagród Katowicki Diament Edukacyjny