logotyp UŚ Katowice, Katowic i Logotyp Katowickiego diamentu edukacyjnego

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur dla szczególnie wyróżniających się  uczennic i uczniów katowickich szkół do otrzymania nagrody pn.  „Katowicki Diament Edukacyjny”

Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek serdecznie zapraszają do zgłaszania kandydatur do nagrody, której celem jest uhonorowanie najlepszych z najlepszych uczennic i uczniów katowickich szkół, wspieranie ich rozwoju, motywowanie do rozwijania pasji oraz promowanie  talentów i osiągnięć młodych osób.

Wsparcie kierowane jest do  uczennic i uczniów mieszkających na terenie miasta Katowice, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na jego terenie.

 

znak graficzny Katowicki Diament Edukacyjny
 

KATOWICKI

DIAMENT

EDUKACYJNY

Gala wręczenia nagród

20 listopada 2023 r. o godzinie 16.00 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka „Katowicki Diament Edukacyjny”.

To szczególne wyróżnienie dedykowane jest uczennicom i uczniom katowickich szkół, mieszkającym w naszym mieście, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale również w dziedzinach, w których przyznawane są nagrody, tj. nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka oraz sport, swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a swoją twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirując innych do rozwoju. Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnych.

Nagrody pieniężne dla laureatów ufundował prezydent Miasta Katowice, zaś wyróżnienia w postaci voucherów dających możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursie maturalnym oraz Śląskim Uniwersytecie Najlepszych – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

,,Katowicki Diament Edukacyjny”  – nagroda Prezydenta Miasta Katowice
i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur dla szczególnie wyróżniających się  uczennic i uczniów katowickich szkół do otrzymania nagrody pn.  „Katowicki Diament Edukacyjny”

Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek serdecznie zapraszają  do zgłaszania kandydatur do nagrody, której celem jest uhonorowanie najlepszych z najlepszych uczennic i uczniów katowickich szkół, wspieranie ich rozwoju, motywowanie do rozwijania pasji oraz promowanie  talentów i osiągnięć młodych osób.

Wsparcie kierowane jest do  uczennic i uczniów mieszkających na terenie miasta Katowice, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na jego terenie.

Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach, obejmujących nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukację regionalną, kulturę i sztukę oraz sport.

Przewidziane są nagrody pieniężne
I stopnia: 5560 zł brutto;
II stopnia: 3340 zł brutto,
III stopnia: 2000 zł brutto
oraz możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursach maturalnych i programie tutoringowym.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się  do dyrekcji szkoły do której kandydat uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 25 października br.

Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego.

Logo Katowic. U góry dwuwarstwowe serce, symbolizujące centrum metropolii. Dół jest w kolorze szarym, góra jest wielobarwna. Pod sercem napis Katowice dla odmiany.
Logo Uniwersytetu Śląskiego. Sygnet oraz napis Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach, obejmujących nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukację regionalną, kulturę i sztukę oraz sport.

Przewidziane są nagrody pieniężne
I stopnia: 5560 zł brutto;
II stopnia: 3340 zł brutto,
III stopnia: 2000 zł brutto
oraz możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursach maturalnych i programie tutoringowym.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się  do dyrekcji szkoły do której kandydat uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 25 października br.

Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego.

Logo Uniwersytetu Śląskiego. Sygnet oraz napis Uniwersytet Śląski w Katowicach
Logo Katowic. U góry dwuwarstwowe serce, symbolizujące centrum metropolii. Dół jest w kolorze szarym, góra jest wielobarwna. Pod sercem napis Katowice dla odmiany.

Regulamin

Kontakt

Urząd Miasta Katowice
Wydział Edukacji i Sportu

Kierownik Referatu Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji
Magdalena Floriańska
tel. 32 705 41 61
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu

Anna Rosenbaum
tel. 32 705 41 62
e-mail: anna.rosenbaum@katowice.eu