Rekrutacja uczniów do VI edycji Uniwersytetu Najlepszych

Trwa rekrutacja uczniów do VI edycji Uniwersytetu Najlepszych.

Ideą programu jest umożliwianie ambitnym przedstawicielom młodego pokolenia rozwoju w ramach współpracy z badaczami Uniwersytetu Śląskiego, a także danie możliwości na przebywanie w przestrzeni Uniwersytetu.

Działaniami zaplanowanymi w „Uniwersytecie Najlepszych” są indywidualne programy tutoringowe dla wybranych uczniów, w ramach których realizowane są oryginalne projekty badawcze.

Program przeznaczony jest dla uczniów z Katowic i Sosnowca klas 7–8 szkoły podstawowej oraz klas 1–3 szkoły ponadpodstawowej (w przypadku czteroletniego programu nauczania) lub klas 1–4 szkoły ponadpodstawowej (w przypadku pięcioletniego programu nauczania).

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 17 marca 2024 roku, poprzez formularz online.

Formularz wypełnić musi osoba pełnoletnia. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun.

REGULAMIN UNIWERSYTETU NAJLEPSZYCH (pdf, 76 KB)