Kongres Oświaty

O Kongresie

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Dyrektorki i Dyrektorzy, Nauczycielki i Nauczyciele szkół i przedszkoli,
zespół Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim zaprasza Państwa na „Kongres Oświaty Katowice 2023”, który Uniwersytet Śląski współorganizuje z Miastem Katowice, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.
Kongres, którego tematem przewodnim uczynić chcemy zagadnienie edukacji przyszłości i przyszłości edukacji, odbędzie się 19 i 20 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W trakcie Kongresu spróbujemy zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoi edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, w tym kwestii związanych z pracą z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich. Edukacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Wraz z postępem technologicznym i zmianami w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, przyszłość edukacji staje się coraz bardziej niepewna.
Podczas tegorocznego Kongresu Oświaty skupimy się nad wyzwaniami, z jakimi wiąże się współczesna edukacja oraz postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie jak edukacja powinna się zmieniać w najbliższej przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania w kolejnych dziesięcioleciach. Jednocześnie w czasie trwania kongresu omówione zostaną działania, które Uniwersytet Śląski realizuje we współpracy z Miastem Katowice i Funduszem Narodów Zjednoczonych na Recz Dzieci – UNICEF.

Program

KONGRES OŚWIATY KATOWICE 2023 EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI
19–20 WRZEŚNIA 2023

Dzień I edukacja międzykulturowa

08:15 - 09:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00–10:45

OTWARCIE KONGRESU OŚWIATY

Wykład: Aby wspierać innych, musisz dać najpierw sobie, czyli kilka słów o sile pomagania i niesienia dobra

Marta Młyńska & Przemysław Staroń
sala audytoryjna

10:45 - 11:15
PRZERWA KAWOWA

11:20–12:40

I BLOK WARSZTATOWY

dr Jagoda Sikora
O stresie – bardzo praktycznie
*wychowanie przedszkolne
Sala 3

Przemysław Staroń
Edukacja międzykulturowa w wersji glamour, czyli jak uczynić ją WOW
Sala 6

Marta Młyńska
Mam tę MOC i daję PO(MOC), czyli o tym jak budować poczucia sprawstwa u dzieci i młodzieży
Sala 7

„Salam Lab. Laboratorium Działań Dla Pokoju”
Blanka Błaszczak-Rozenbaum
Dialog – Integracja – Akceptacja
Sala 4

dr Mikołaj Marcela
Co (możemy) zrobić, aby było (nam wszystkim ze sobą) lepiej?
Warsztaty metodą World-Café
Cz. 1
Sala 1+2

Piotr Małecki
Przyspieszony kurs Zimnej Wojny oraz jak odnieść sukces w serwisie YouTube. Autor kanału Powojnie zdradza tajemnice historii i algorytmów
Sala audytoryjna


12:40 - 13:30
PRZERWA LUNCHOWA

13:30–14:50
II BLOK WARSZTATOWY

dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF
Psychomotoryka w praktyce zabaw dziecięcych
*wychowanie przedszkolne
Sala 3

dr Łukasz Srokowski
Jak budować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie odpowiedzialności uczniów/uczennic za ich własną naukę?
Sala 4

Łukasz Szeliga
Od bycia obok do bycia razem. O czym warto i należy pamiętać, zaczynając współpracę z zespołem uczniowskim zróżnicowanym kulturowo? Praktyczne ujęcie
Sala 6

dr Borys Bińkowski
Czy szkoła przyszłości może obejść się bez bezpośredniej, fizycznej relacji?
Sala 7

dr Mikołaj Marcela
Co (możemy) zrobić, aby było (nam wszystkim ze sobą) lepiej? Warsztaty metodą World-Café Cz. 2
Sala 1+2

14:50 - 15:10
PODSUMOWANIE OBRAD
sala audytoryjna

Dzień II edukacja międzykulturowa

08:30 - 09:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30–10:45

DEBATA „Edukacja przyszłości – przyszłość edukacji”
sala audytoryjna

10:45 - 11:15
PRZERWA KAWOWA

11:20–12:40
I BLOK WARSZTATOWY

mgr Rafał Boczarski & mgr Anna Kędzierska
Jagodowy Stempel – interaktywna zabawa w pisanie listów
* edukacja wychowanie przedszkolne
Sala 3

Agnieszka Jankowiak-Maik
„Babka od histy”
Kompetencje przyszłości kluczem do sukcesu uczennic i uczniów
Sala 6

Piotr Małecki
Czy nauczyciel może być dobrym Youtuberem? Rewolucja technologiczna a praca w szkole
Sala 7

dr Magdalena Piotrowska-Grot
Open Space: Metoda projektowa – jak? gdzie? kiedy?
Sala 1+2


12:40 - 13:30
PRZERWA LUNCHOWA

13:30 - 14:50
II BLOK WARSZTATOWY

dr Magdalena Christ & Aleksandra Meduna
Podróż do Lukrolandii – myślenie wizualne, metoda storyline i pierniki
* wychowanie przedszkolne
Sala 3

dr Rafał Cekiera
Los uchodźcy jako wyzwanie współczesności
Sala 6

Dorota Kujawa-Weinke
O ocenianiu i motywacji w edukacji dzieci i młodzieży w wielokulturowej klasie
Sala 7

dr Jacek Francikowski & dr Michał Krzyżowski 
Warsztaty: Integracja grupy – metody i narzędzia
Sala 1+2

14:50 - 15:10
PODSUMOWANIE OBRAD
sala audytoryjna

Rejestracja

Zarejestruj się już dziś: 
Formularz zapisu

Organizatorzy

Galeria zdjęć

Kontakt

W sprawach merytorycznych

Koordynatorka Kongresu Oświaty
dr Marcela Gruszczyk
e-mail: marcela.gruszczyk@us.edu.pl

Współkoordynatorki:

dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: magdalena.piotrowska-grot@us.edu.pl

dr Marta Mamet-Michalkiewicz
e-mail: marta.mamet-michalkiewicz@us.edu.pl

dr Magdalena Christ
e-mail: magdalena.christ@us.edu.pl

W sprawach organizacyjnych:

Uniwersytet Otwarty
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, pokoje B0.28 do B0.33
40-007 Katowice
Telefon: 32 359 21 45
e-mail: uniwersytetotwarty@us.edu.pl


Godziny pracy biura:
pon.-pt.: 7:30 – 15:30