Uniwersytet
Śląski dla Nauczycieli

Uniwersytet
Śląski dla Nauczycieli

O nas

Nasz zespół tworzą badacze i badaczki, instruktorzy/ki i trenerzy/ki. Są to osoby pełne pasji, a swoją niewyczerpaną energią i chęcią do działania zarażają innych. Mamy doświadczenie w realizacji zarówno dużych projektów szkoleniowych, jak i kameralnych szkoleń w formule zamkniętej. Zapewniamy wysoką jakość procesu kształcenia i praktyczne podejście do omawianych tematów, co gwarantuje dużą efektywność naszych szkoleń.

Szkolenia UŚ dla Nauczycieli mają na celu wsparcie merytoryczne i metodyczne, doskonalenie zawodowe, rozwój osobisty dydaktyków i pedagogów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Organizowane są zarówno warsztaty w formie kameralnej, jak i szkolenia rad pedagogicznych oraz duże konferencje.

Szkolenia

Dla rad pedagogicznych

Szkolenia zamknięte – innymi słowy: „szyte na miarę” – są doskonałym rozwiązaniem dla dyrektorów chcących przeszkolić grono pedagogiczne w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno treści merytorycznych, jak i rodzaju metod szkoleniowych do wybranej rady pedagogicznej

Dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób, które pragną nabyć lub rozwijać umiejętności z zakresu wybranych zagadnień. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatów aktywizujących uczestników zajęć, pobudzających ich kreatywność i chęć działania za pośrednictwem zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej

Dla studentów

Oferta dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kształcących się na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, którzy chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń na terenie naszej Uczelni

Zespół UŚ dla Nauczycieli