Uniwersytet
Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych to pierwszy program w województwie śląskim mający na celu wspomaganie najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Główną metodą pracy w Uniwersytecie Najlepszych jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Podczas spotkań tutor pracuje z uczestnikiem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie z podopiecznym wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym. Program ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w województwie śląskim.

Rekrutacja uczniów

Główną metodą pracy w Uniwersytecie Najlepszych jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Uczestnicy programu rekrutowani są spośród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wykłady dla szkół

W piątej edycji programu Uniwersytet Najlepszych, która trwała w roku 2023, rozszerzyliśmy edukację spersonalizowaną o cykl spotkań dla szkół – całe zespoły klasowe mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych wykładach. Każde spotkanie z Nauką to okazja do odkrycia nowych talentów i zaproszenia do udziału w Uniwersytecie Najlepszych!

ORGANIZATORZY

Zespół tutorski