Rekrutacja na Uniwersytet Śląski Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci to miejsce, gdzie najmłodsze studentki i studenci mają okazję zaspokajać naturalną ciekawość świata, odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. 
Biorą tu udział w warsztatach, seminariach, laboratoriach i wykładach, dołączając do odpowiednich grup wiekowych.

Zajęcia UŚ Dzieci prowadzą osoby z pasją, popularyzujące naukę i rozwijające dziecięcą kreatywność, na co dzień pracujące w Uniwersytecie Śląskim lub w innych uczelniach i instytucjach. Zajęcia obejmują dziedziny przyrodnicze, ścisłe, techniczne, humanistyczne i artystyczne. Działają także grupy twórcze, pozwalające głębiej rozwijać wiedzę i umiejętności w wybranej dziedzinie. Prowadzone są także wykłady dla rodziców.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty UŚD, a także formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej: www.dzieci.us.edu.pl

Grafika mówiąca o rekrutacji na Uniwersytet Śląski Dzieci