Liczby
0
podpisanych umów cywilonoprawnych
0
rozliczonych faktur
0
pozyskanych środków zewnetrznych

~ 1100 – ilość podpisanych umów cywilnoprawnych

~ 400 – ilość rozliczonych faktur

~ 1,5 mln złotych – kwota pozyskanych środków zewnętrznych

Wydarzenia
 • Nocne i Szybkie Powtórki Maturalne, w tym specjalna edycja dla Sosnowca
 • Open Space dla nauczycieli szkolnych i akademickich
 • Dydaktyczne branche
 • Szkolenia dla nauczycieli szkolnych i akademickich
 • ŚFN na Uniwersytecie Otwartym
 • Dzień z Uniwersytetem Otwartym
 • Benefis 40-lecia UTW
 • Inauguracje roku akademickiego wszystkich inicjatyw UO
 • Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe – prawie 10000 uczestników i uczestniczek
 • Kongres oświaty 2023
 • Katowicki Diament Edukacyjny
 • UŚ Najlepszych
 • Edukatorium historyczno-społeczne
 • Edukatorium psychologiczno-pedagogiczne
 • Edukatorium wychowania przedszkolnego
 • Edukatorium klimatyczne
 • Edukaterium obywatelskie
 • Duety mocy
 • Inkluzywny narzędziownik UŚ
 • Konferencja Metis dla nauczycieli
 • Sympozjum neurodydaktyki
 • Kursy otwarte
 • Współpraca międzynarodowa UŚD – w ramach stowarzyszenia europejskiego uniwersytetów dzieci EUCU.NET
 • Kolorowanka dla dzieci
 • Współpraca z JSW
 • Śląski Festiwal Nauki
 • Tygodniowe warsztaty wakacyjne – FizjoQuest
 • Kurs przygotowujący do egzaminu 8 klasisty
Projekty
 1. Mistrzowie Dydaktyki
 2. DigiProf
 3. Nauczyciele między kulturami
 4. UŚ Najlepszych
 5. Kalejdoskop – projekt UŚD i NOSPR – wykłady w NOSPR łączące naukę i muzykę – 18 wykładów, 5.000 uczestników
WWW

Wszystkie serwisy www UO UŚ zostały przygotowane od nowa – nowe mechanizmy, nowa szata graficzna, aktualizacja treści

Nasze jednostki
Uczestnicy UŚ Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci

150 studentów,

40 wykładów dla dzieci i rodziców,

140 warsztatów i seminariów,

30 spotkań grup twórczych

Wykłady i laboratoria dla szkół na zamówienie 800 uczniów i 180 nauczycieli

Uniwersytet Śląski Młodzieży

wydziały,

kurs 8-klasisty,

Zajęcia indywidualne dla szkół

Tygodniowe warsztaty wakacyjne – FizjoQuest

Łącznie w inicjatywach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży w roku akademickim 2022/2023 wzięło udział prawie 1600 uczestników

Akademia Dyplomacji

szkolenie Savoir vivre i etykieta w pracy tłumacza dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych Tepis

Szkolenie Etykieta w pracy urzędnika dla Urzędu Miasta Katowice

wyjazd studyjny słuchaczy Post-Akademii Dyplomacji do Brukseli na zaproszenie europosła Łukasza Kohuta

wizyta studyjna słuchaczy Akademii Dyplomacji w Warszawie: Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli

7 szkoleń Rad Pedagogicznych (dla ponad 240 osób)

8 webinariów w ramach „Duetów Mocy” (dla 185 nauczycielek/nauczycieli);

Webinarium pt. Kosmos dla Dziewczynek. Jak nie wpaść w pułapki stereotypów ? organizowane we współpracy z Fundacją Kosmos Dla Dziewczynek (uczestniczyły w nim 63 osoby);

Edukatorium Historyczno-Społeczne, projekt dedykowany dla nauczycieli/nauczycielek z historii, WOS-u oraz Historii i Teraźniejszości, realizacja od kwietnia do grudnia 2023; uczestnicy: 22 osoby; dwie konferencje – 31 maja i 30 listopada, efekt finalny – książka;

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Blisko 1200 słuchaczy w trzech grupach UTW: ponad 700 osób w Katowicach, blisko 300 osób w Jastrzębiu-Zdroju i ponad 150 osób w Sosnowcu

77 co tygodniowych wykładów z tematyki ogólnej: 22 w Katowicach,
26 w Sosnowcu, 29 w Jastrzębiu-Zdroju, 8 wykładów monograficznych dotyczących historii, 12 warsztatów psychologicznych, 6 różnych grup sportowych, łączna ilość uczestników to około 210 osób

Lektoraty z języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Dodatkowo grupa konwersacyjna z niemieckiego. Ilość zapisanych to około 190 osób w 11 grupach

Prowadziliśmy zajęcia z malarstwa, decoupage, komputerów a także warsztaty literackie – łączna ilość osób uczestniczących to około 80 osób