Nauczyciele
między kulturami

O projekcie

Uniwersytet Śląski wraz z Miastem Katowice i Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF opracowali projekt pn. Nauczyciele i Nauczycielki między kulturami. W ramach projektu podejmowany jest szereg działań i inicjatyw, mających na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczo-metodycznych kadry nauczycielskiej z katowickich szkół i przedszkoli, a w efekcie oferowanie najlepszej jakości edukacji oraz wsparcie dla osób z doświadczeniem uchodźczym, które dołączyły do naszych szkół i przedszkoli.

Oferta

Szkolenia i warsztaty

oferta szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek – rozwój kompetencji wychowawczo-metodycznych

Edukatoria i kongresy

cykl spotkań z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania przedszkolnego, edukacji klimatycznej

 

Duety Mocy

spotkania online o tematyce dotyczącej systemu edukacji z ekspertami i ekspertkami z całej Polski 

 

ORGANIZATORZY