Katowicki Diament Edukacyjny – gala wręczenia nagród

20 listopada 2023 r. o godzinie 16.00 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, sala B1.1) odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka „Katowicki Diament Edukacyjny”.

To szczególne wyróżnienie dedykowane jest uczennicom i uczniom katowickich szkół, mieszkającym w naszym mieście, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale również w dziedzinach, w których przyznawane są nagrody, tj. nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka oraz sport, swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a swoją twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirując innych do rozwoju. Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnych.

Nagrody pieniężne dla laureatów ufundował prezydent Miasta Katowice, zaś wyróżnienia w postaci voucherów dających możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursie maturalnym oraz Śląskim Uniwersytecie Najlepszych – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.