Duety Mocy – II spotkanie

II spotkanie: 12 czerwca 17:00 – 19:00

Temat warsztatu: Jak (nie) rozmawiać o niepowodzeniach?
Prowadząca: Teresa Ulanowska

Podczas spotkania:
– dowiesz się, skąd biorą się przekonania na temat niepowodzeń, które nie służą
poczuciu własnej wartości,
– sprawdzisz, jak wpływa na ciebie niepowodzenie, jakie emocje uruchamia,
– przećwiczysz komunikację w sytuacji niepowodzenia, która wspiera radzenie sobie z emocjami w sytuacji niepowodzenia.

 

Teresa Ulanowska – Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UAM, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Piano w Człuchowie. Trenerka myślenia krytycznego w edukacji oraz trenerka umiejętności społecznych TUS- SST. Wspiera rodziców i nauczycieli w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, warsztaty dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w grupie oraz warsztaty rozwijające kreatywność, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zajmuje się rozwijaniem kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz profilaktyką. Współpracowała z portalami Natuli – Dzieci są Ważne, Akademia Rozwoju i Edukacji Majki Jeżowskiej, Fundacją EDU – klaster, Fundacją Dobra Porażka oraz z czasopismem „Trening Umiejętności Społecznych”. Prowadzi blog Kierunek-Relacja oraz profil na Facebooku pod tą samą nazwą. Entuzjastka myślenia wizualnego w edukacji. Od kilkunastu lat czynna instruktorka ZHP. Autorka projektu HAUS (Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych) adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, łączącego elementy metody harcerskiej, arteterapii, terapii zajęciowej i TUS. Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja oparta na empatii i szacunku oraz podejście skoncentrowane na zasobach i potencjale dziecka.

Zapisy TUTAJ