BKN ogłasza nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) ogłasza nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

 

BKN jest propozycją pozwalającą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie tym studentom, którzy na swych wydziałach i kierunkach nie mają specjalności nauczycielskiej, a którzy w ramach studiowanego aktualnie kierunku i odbytych studiów licencjackich uzyskają przygotowanie merytoryczne do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu.

Program BKN-u skierowany jest więc do studentów I roku studiów MU, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku i są zainteresowani uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25.01.2024 r. o godz. 18.00 na platformie Teams.

Zgłoszenia chęci udziału w zebraniu przyjmuje Karolina Jakubowska, do której należy przesłać prośbę o dołączenie do spotkania poprzez czat na Platformie MS Teams w terminie do 23.01.2024 r.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) ogłasza nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

 

BKN jest propozycją pozwalającą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie tym studentom, którzy na swych wydziałach i kierunkach nie mają specjalności nauczycielskiej, a którzy w ramach studiowanego aktualnie kierunku i odbytych studiów licencjackich uzyskają przygotowanie merytoryczne do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu.

Program BKN-u skierowany jest więc do studentów I roku studiów MU, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku i są zainteresowani uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25.01.2024 r. o godz. 18.00 na platformie Teams.

Zgłoszenia chęci udziału w zebraniu przyjmuje Karolina Jakubowska, do której należy przesłać prośbę o dołączenie do spotkania poprzez czat na Platformie MS Teams w terminie do 23.01.2024 r.