Akademia
Dyplomacji

Akademia
Dyplomacji

O Akademii

Zajęcia Akademii Dyplomacji są adresowane do wszystkich osób, wiążących swoją karierę z pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych działających w Polsce i za granicą. Program Akademii Dyplomacji obejmuje m.in.: protokół dyplomatyczny z elementami etykiety, wykłady specjalizacyjne z wybranych problemów współczesnego świata, warsztaty z zakresu sztuki komunikowania i kompetencji miękkich oraz zajęcia językowe (j. angielski i j. francuski). Ponadto absolwentki i absolwenci Akademii Dyplomacji, zainteresowane/i poszerzaniem swojej wiedzy i kompetencji, mogą skorzystać z dwusemestralnego kursu Post-Akademii Dyplomacji. Z kolei dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych powstała Akademia Dyplomacji Młodzieży – program szkoleń z zakresu etykiety, zasad savoir-vivre oraz kompetencji społecznych, które są obecnie wysoko cenione przez pracodawców. 

 

Zespół Akademii Dyplomacji