22 marca 2024 r.

8:30-9:00

Uniwersytecka 4
hol przy wejściu głównym

          Rejestracja

9:00-10:30

Panel III –

Polityka DEI w środowiskach pozaakademickich

język PL
moderacja: Magdalena Półtorak,
Adrian Robak

aula B1.1

 • Lidia Nwolisa (Fundacja Porta)
 • Aneta Sarnik-Sawicka (ING Hubs Poland)
 • Marta Pszczoła (Santander Bank)
 • Katarzyna Daab-Borkowska (UM Katowice)
 • Nina Gabryś-Janowska (UM Kraków)
 • Fabian Stangier (Kolonia)
 • Łukasz Łata (Metropolia GZM)
 • Aleksandra Polesek (UNICEF Polska)

10:30-11:30

Panel IV –

Język inkluzywny i mniejszości –
w perspektywie poszanowania równości
i różnorodności

język PL
moderacja: Katarzyna Papaja

aula B1.1

 • Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Szanujmy się nawzajem – w życiu i w języku
 • Ireneusz Kida (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Przegląd zaimków osobowych w wybranych językach świata ze szczególnym uwzględnieniem liczby, płci i (in-/ex-) kluzywności
 • Joanna Warmuzińska-Rogóż (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Kobiety w języku. Kobiety w społeczeństwie. Przykład Quebecu

11:30-12:00
Przerwa kawowa

RÓWNOLEGŁE PANELE I WARSZTATY

12:00-13:30

Panel Osób Studiujących –

Uniwersytet przyjazny i przyjazne szkoły. Czego możemy się od siebie nauczyć?

język PL

moderacja: Wiktoria Grelewicz i Paweł Ziegler

aula B1.1

 • Jolanta Klimczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Grzegorz Święch (Fundacja OFF School, projekt Dom Spokojnej Młodości)
 • Jakub Paluch (Fundacja Grow Space, Ranking Szkół Przyjaznych Osobom LGBTQ+)
 • Zuzanna Pawełek (uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku)
 • Jan Bała (absolwent IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu)

13:30-14:00
Przerwa kawowa

14:00-15:30

Panel Osób Studiujących –

Jak tworzyć bezpieczne przestrzenie

język PL

aula B1.1

Aleksandra Polesek (UNICEF Polska): U-report: your opinion matters

BLOK WARSZTATOWY

9:00-15:00

język ENG

Interpersonal and intercultural communication in the academic environment

Katarzyna Więcek-Jakubek & USil Welcome Point for Foreign Employees

Warsztat kierowany do zagranicznej kadry naukowej i administracyjnej UŚ

12:00-13:30

sala B0.23

Równość i różnorodność w dydaktyce akademickiej  i edukacji szkolnej – praktyczne inspiracje

Marco Navarra, Marina Appiou Nikiforiou, Marta Margiel, Luna Carpinelli

język ENG

Warsztat dla nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli sektora edukacji

sala 

Jak tworzyć i rozwijać Plan Równości – wykorzystanie e-narzędzia


Magdalena Półtorak,
Aleksandra Adamczyk

język PL

Warsztat dla przedstawicieli samorządów i dyrektorów szkół 

sala B0.21

Warsztat antydyskryminacyjny
dla nauczycieli akademickich i szkolnych


Lidia Nwolisa 


język PL

Warsztat dla kadry akademickiej
i przedstawicieli sektora edukacji

Opisy warsztatów (plik pdf, 114 KB)

13:30-14:00
Przerwa kawowa

14:00-15:30

sala B0.22

Molestowanie seksualne w przestrzeni publicznej – na czym polega, jak przeciwdziałać i jak reagować?


Dagna Kocur

język PL

Warsztat dla nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli sektora edukacji 

sala B0.23

Rola planów równości płci w rozwoju kultury organizacyjnej polskich instytucji publicznych z perspektywy Horyzontu Europa

Monika Ryndzionek

język PL

Warsztat dla kadry akademickiej, przedstawicieli miasta i samorządów i dyrektorów szkół 

sala B0.21

Dlaczego warto się różnić? Czyli
o różnorodności na rynku pracy
w przyszłości


Kamila Heitzman

język PL

Warsztat dla pracowników/czek obsługi wsparcia uczelni

Opisy warsztatów (plik pdf, 112 KB)

DODATKOWE WYDARZENIA OKOŁOKONFERENCYJNE
20-22 MARCA 2024 ROKU:

 

 • Wystawa prac artystycznych osób studiujących na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ
 • Wystawa projektu fotograficznego Photovoice
 • Prezentacje posterowe  badań UŚ z zakresu równości i różnorodności (Konkurs IDUB)