21 marca 2024 r.

8:30-9:00

Uniwersytecka 4
hol przy wejściu głównym

          Rejestracja

9:00-9:30

Otwarcie: Przemówienia

język PL/ENG
moderacja: Ewa Jarosz

aula B1.1

 • Ryszard Koziołek (Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Henryk Borczyk (Wiceprzewodniczący Metropolii GZM)
 • Jerzy Woźniak (Wiceprezydent Miasta Katowice)
 • Martin Kremer (Konsul Generalny Niemiec)
 • Helen Dalli (Komisarz ds. równości Komisji Europejskiej) (video)
 • Roberta Metsola (Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego) (video)
 • Katarzyna Kotula (Ministra ds. Równości Rzeczypospolitej Polski) (video)

9:30-11:15

Keynote speakers

język PL/ENG
moderacja: Ewa Jarosz

aula B1.1

 • Marcela Linkova (Czech Academy of Sciences, Czech Republic): Inclusive Gender Equality in the European Research Area
 • JosAnn Cutajar (University of Malta, Malta): Diversity and wellbeing in the workplace
 • Caitriona Ni Laorie (University College Cork, Irlandia): Promoting a gender equality plan in an Irish university – reflections on challenges, learning and possibility
 • Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska) PROJEKT GEPARD

11:15-11:45
Przerwa kawowa

11:45-13:30

Panel I – dyskusja panelowa:

Tworzenie i wdrażanie polityk DEI
w środowisku akademickim

język PL/ENG

moderacja: Magdalena Półtorak,
Dominika Bek

aula B1.1

Część I:

 • Eva Espinar (University of Alicante, Hiszpania)
 • Maureen Cole (University of Malta, Malta)
 • Marios Vryonides (European University Cyprus, Cypr)
 • Carmen Sammut (University of Malta, Malta)
 • Katarzyna Sękowska-Kozłowska (INP PAN)
 • Petr Šimon (West Bohemian University, Czech Republic)

Część II:

 • Dominika Gapska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)
 • Anna Grędzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Marta Warat (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Anna Cybulko (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Agnieszka Bielska-Brodziak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

13:30-14:30
Przerwa lunchowa

14:30-16:30

Panel II –

Badania w obszarze równości i różnorodności – horyzont tematów i możliwości metodologicznych

 język PL/ENG
moderacja: Ewa Jarosz

aula B1.1

 • Roderick Vassallo (University of Malta, Malta): Intersecting Diversity – Unveiling Value and Methodologies in Academia and Beyond. A GEPARD approach
 • Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): „Identyfikacja nierówności i społecznych barier w badaniach. Pytanie o intersekcjonalność”
 • Carmen Vives Cases (University of Alicante, Hiszpania): UNI4Enquity Project
 • Iwona Chmura-Rutkowska, Katarzyna Waszyńska, Maciej Kokociński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska): Zjawisko molestowania seksualnego na uczelni. Refleksje z badań na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aneta Ostaszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska): Kobiety na uniwersytecie – równość płci w kontekście pracy i kariery akademickiej. Refleksje z badań i realizacji GEP na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ewa Krzaklewska (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Jak badać równość płci w kontekście planów równości płci: przykład narzędzia GEAM
 • Magdalena Pokrzywa (Uniwersytet Rzeszowski, Polska): Znaczenie badań jakościowych dla tworzenia polityki równości i różnorodności
 • Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Towards gender equality, diversity and inclusion – a methodological guide
 • Dyskusja otwarta

Sesja posterowa badaczy i badaczek UŚ z badań z obszaru równości i różnorodności (konkurs IDUB)

DODATKOWE WYDARZENIA OKOŁOKONFERENCYJNE
20-22 MARCA 2024 ROKU:

 • Wystawa prac artystycznych osób studiujących na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ
 • Wystawa projektu fotograficznego Photovoice
 • Prezentacje posterowe badań UŚ z zakresu równości i różnorodności (Konkurs IDUB)