„Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów…” – spotkanie prezentujące nową publikację Wydawnictwa UŚ

W poniedziałek 16 października 2023 roku o godz. 13.30 w siedzibie Uniwersytetu Otwartego (Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach) odbędzie się spotkanie prezentujące Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy), nową publikację Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego przygotowaną przez zespół w składzie: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ; dr Marcin Maciołek; dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ; dr Jaśmina Puchała, prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr Kinga Wąsińska.

Inkluzywny narzędziownik… jest dostępny bezpłatnie na stronach Wydawnictwa UŚ. Publikacja ma pomóc tym, którzy chcą posługiwać się feminatywami i osobatywami (czyli formami niewskazującymi na płeć), a nie zawsze wiedzą, które wybrać lub jak je tworzyć, i tym, którzy są takim formom przeciwni, ale może zechcą się z nimi zapoznać. Opracowanie jest także jednym z elementów przygotowanego Planu Równości Płci – programu strategicznego UŚ na lata 2022–2024, służącego wyrównaniu szans rozwoju wszystkich, którzy budują wspólnotę uniwersytecką.

Dlaczego „narzędziownik”? Bo ma stanowić poręczne narzędzie dla użytkowników polszczyzny. Recenzentka, prof. Małgorzata Gębka-Wolak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), napisała: „publikacja ma charakter doradczy, a nie nakazowy. To w gestii użytkowników języka […] leży wybór środków językowych nazywających stanowiska, funkcje i zawody”. Na pytanie bowiem: „Czy trzeba używać nazw żeńskich, czyli feminatywów?”, autorki i autorzy narzędziownika odpowiadają NIE. Na kolejne: „Czy można używać nazw żeńskich, czyli feminatywów?” – już zdecydowanie TAK. Decyzja w tej sprawie zależy od preferencji osoby pełniącej daną funkcję, zajmującej stanowisko, posiadającej tytuł, stopień, wykonującej jakąś czynność czy zawód oraz preferencji kogoś, kto mówi o takiej osobie. Tylko taka postawa pozwala na poszanowanie różnorodności oraz potrzeby swobodnego i wolnego od nacisku jej wyrażania.

Spotkanie będzie okazją do wysłuchania prelekcji prof. dr hab. Jolanty Tambor oraz dyskusji na temat współczesnego języka polskiego i tego, jak odbijają się w nim ważne dla obecnych użytkowników polszczyzny zjawiska oraz społeczne dylematy. Jako miejsce wydarzenia wybrano Uniwersytet Otwarty, ponieważ taki właśnie charakter będzie mieć spotkanie.

Publikacja do pobrania

Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów… można pobrać ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego – egzemplarz bezpłatny dostępny jest w wersji pdf.