I Duet Mocy – edycja 2024

I spotkanie: 21 marca 17:00 – 19:00

Temat warsztatu: Włączanie i różnorodność w szkole – zrozumieć, dostrzec, docenić

Prowadząca: dr Sabina Pawlik

Warsztat będzie zbudowany wokół tematyki równości, różnorodności i włączania w szkole. Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest różnorodność oraz, co może wnosić do życia szkolnej wspólnoty. Zastanowimy się również, z jakimi zagrożeniami może się wiązać i jak im przeciwdziałać. Ostatnia część warsztatu dotyczyć będzie zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz budowania szkolnej wspólnoty na zasadach partycypacji.

Sabina Pawlik jest pedagożką specjalną, pracuję w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełni funkcję zastępcy dyrektora kierunku Pedagogika oraz koordynatorki ds. dostępności na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współprowadzi również grupę „Neuroróżnorodny UŚ”, dla osób studiujących w spektrum autyzmu. Badawczo interesuję się inkluzyjnym potencjałem sztuki, inkluzją społeczną i edukacyjna, partycypacją i zaangażowaniem społecznym dzieci, również dzieci z różnorodnymi potrzebami.

Formularz zgłoszeniowy formularz online