EDUKATORIUM PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE

30.10.2023 

 Różnorodność społeczna w jej najrozmaitszych odsłonach i perspektywach jest obecnie przedmiotem licznych badań i dyskusji. Coraz częściej zwraca się uwagę na problem różnorodności i nierówności w kontekście edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła jest przestrzenią, w której, jak w soczewce, ujawniają się występujące w społeczeństwie stereotypy, przesądy i praktyki dyskryminacyjne. Zwiększenie się różnorodności społecznej środowiska szkolnego jest konsekwencją różnych zjawisk społeczno-kulturowych oraz politycznych, a także wynikających z nich zjawisk migracji i uchodźctwa, w tym uchodźctwa wojennego. Migracja wywołana działaniami wojennymi w Ukrainie spowodowała, że tysiące ukraińskich dzieci znalazło się w krótkim czasie na terenie Polski. Wiele z nich trafiło do polskich  przedszkoli, szkół czy innych placówek oświatowych. 
 
Zachodzące zmiany w społecznym krajobrazie szkoły rodzą potrzebę wspierania i rozwoju postaw tolerancji, zrozumienia oraz pomocy wśród nauczycieli oraz uczniów, a w sensie ogólniejszym, rozumienia znaczenia inkluzji społecznej w rozwoju społecznym i indywidualnym.
 
W ramach Edukatorium zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących zachowań i sytuacji dyskryminacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w katowickich szkołach. Badania, które zostały zrealizowane wśród nauczycieli i nauczycielek oraz uczennic i uczniów na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, zmierzały do diagnozy zjawisk dyskryminacji wobec uczniów ze względu na różne cechy (rasa, narodowość, wygląd zewnętrzny, w tym nadmierna masa ciała, orientacja seksualna, tożsamość seksualna, religia, status materialny, indywidualne potrzeby rozwojowe, niepełnosprawność), jak i do rozpoznania potrzeb w zakresie reagowania i wspierania w sytuacjach nierównego traktowania, w tym potrzeb kompetencyjnych i szkoleniowych nauczycieli w tym zakresie.
Poza prezentacją badań, w ramach Edukatorium uczestnicy będą mogli wziąć udział w interesujących warsztatach dotyczących:
  • przeciwdziałaniu dyskryminacji,
  • pracy i wspierania uczniów – uchodźców wojennych
  • pracy z uczniami neuroróżnorodnymi – na temat ASD oraz grup czynników (nie-)sprzyjających uczeniu się osób ze spektrum,
  • alternatywnych sposobów edukacji dzieci i młodzieży.
Warsztaty będą prowadzone przez doświadczone badaczki i badaczy oraz praktyków pracujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 
Zapisy odbywają się poprzez formularz rejestracyjny: https://formularze.us.edu.pl/edukatorium_pedagogiczno_psychologiczne
Grafika promująca Edukatorium pedagogiczno-psychologiczne
Program Edukatorium Pedagogiczno-psychologicznego