Edukatorium obywatelskie

Grafika promująca Edukatorium obywatelskie. Na środku napis Edukatorium obywatelskie oraz data wydarzenia (9.11.2023), który jest w okręgu składającym się z różnych ludzi.

 

9 listopada 2023 r.  o godz. 9.00 w Uniwersytecie Otwartym UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się Edukatorium obywatelskie, kierowane do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z katowickich szkół.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą na temat samorządności uczniowskiej, a także roli szkoły w rozwijaniu kompetencji obywatelskich. W trakcie spotkania zastanowimy się w jaki sposób możemy włączać młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, a także kształtować postawy odpowiedzialności za własne otoczenie, wspierać tolerancję, uważność na respektowanie praw człowieka i konieczność przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji. Postaramy się również zdiagnozować bariery i ograniczenia prowadzenia edukacji obywatelskiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Osobny panel zostanie poświęcony prawom dziecka, ucznia, człowieka. 

Rejestracja odbywa się poprzez formularz: www.formularze.us.edu.pl/edukatorium_obywatelskie

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl.

Program Edukatorium obywatelskiego