Edukatorium historyczno-społeczne

„Edukatorium historyczno-społeczne” jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego (reprezentowanego przez Instytut Historii UŚ) i Miasta Katowice. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie w katowickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przygotowane przez ekspertów materiały edukacyjne ułatwią nauczycielkom i nauczycielom prowadzenie zajęć z tematyki często trudnej i wrażliwej, a dotyczącej stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą na przestrzeni dziejów. Pomogą także pokazać różnice w postrzeganiu ważnych wydarzeń historycznych oraz społecznych. Cykl dydaktyczny został zaprojektowany z myślą o edukacji w klasach mieszanych, co wymaga szczególnej wrażliwości i troski o potrzeby każdego z podopiecznych, z racji różnorodności kulturowej i narodowej. Podniesienie stanu świadomości uczniów i uczennic na temat historii Polski i Ukrainy oraz pogłębianie ich wzajemnych relacji poprzez edukację ma na celu zbudowanie większej tolerancji i zrozumienia między narodami.

30 listopada 2023 r. w przestrzeni Uniwersytetu Otwartego na Wydziale Humanistycznym UŚ, odbędzie się kolejne spotkanie.

PROGRAM 

10:00–11:00 – Podsumowanie projektu /wręczenie dyplomów (dr Marcela Gruszczyk & dr hab. Miłosz Skrzypek prof. UŚ)
11:00–11:30 – I przerwa kawowa
11:30–12:40 – Joanna Gardynik – Droga do dojrzałości. Jak wzbogacić swoje życie zawodowe i prywatne
12:40–13:10 – II przerwa kawowa
13:10–14:40 – dr Mikołaj Marcela – Co (możemy) zrobić, aby było (nam wszystkim ze sobą) lepiej?
14:40–15:00 – Zakończenie