Różnorodność, równość i inkluzja
w społecznościach:

Wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju

21 – 22 marca 2024

O wydarzeniu

Konferencja Community of diversity, equity and inclusion: Towards supporting well-being and sustainability [Różnorodność, Równość i Inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju] organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie okazją do naukowo-społecznej refleksji nad znaczeniem i sposobami wdrażania zasad różnorodności, równoważności i inkluzji w środowiskach akademickich i pozaakademickich. Konferencja poświęcona będzie problemom realizacji polityk oraz planów równości i różnorodności, ale także innym aspektom rozwoju dobrostanu różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu płci.

Przewidziane są prezentacje i dyskusje z udziałem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych a także osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityk równości i różnorodności oraz rozwój dobrostanu w uczelniach i w środowiskach lokalnych. Celem jest wypracowanie wniosków i rekomendacji na temat kierunków i sposobów rozwijania polityk równości oraz działań je wspierających, w tym badań, promocji i edukacji na rzecz równości i różnorodności, oraz interwencji wobec naruszeń godności i bezpieczeństwa.

Międzynarodowy charakter konferencji umożliwi perspektywę komparatystyczną. Udział badaczy, ekspertów oraz praktyków wdrażania polityk równości z różnych środowisk społeczno-kulturowych pozwoli na wymianę doświadczeń, a w efekcie wzajemne uczenie się.

Prelegenci/Prelegentki

Program konferencji

Wydarzenia towarzyszące

REJESTRACJA

Organizatorzy

Logo Uniwersytetu Śląskiego. Sygnet oraz napis Uniwersytet Śląski w Katowicach
logotyp miasta Katowice z napisem Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

we współpracy z

Logo Katowic. U góry dwuwarstwowe serce, symbolizujące centrum metropolii. Dół jest w kolorze szarym, góra jest wielobarwna. Pod sercem napis Katowice dla odmiany.
Logo Metropolia GZM

Kontakt w sprawie konferencji

facebook-6338508_1280

link do fb